Καρμικό Δέκα•τρία…όλα ή τίποτα…

2016-11-18-13-55-39