ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ 1 pairedwithvintage