ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ 3 pairedwithvintage